Коли под наем (Rent a Car) в България: Често Задавани Въпорси

Рент а кар "Вал & Кар" София

Какви застраховки включва цената?
Всички задъжителни и допълнителни, които са възможни за територията на България. Пълен автоасистанс 24 / 7 за територията на България.

Цената не включва следните застраховки:
  • Super Cover for Damages
  • Super Theft Protection

Тези застраховки ограничават Вашата отговорност (самоучастие/EXCESS) до размера на депозита.

Те са различни за различните категории автомобили, според тарифата на Вал и Кар Рент A Kар.

При неприемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "EXCESS" за съответната категория автомобили.

При приемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "DEPOSIT" за съответната категория автомобили.

Тези суми се освобождават, след изтичане на договора за наем на автомобил и неговото връщане, и след оглед от служител на компанията.

В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 50 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.

  • WTI: Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.

Трябва ли да плащам нещо допълнително към договорената цена?
Не.
Може ли да пътуваме в чужбина с Вашите автомобили?

Да, след направено запитване от Ваша страна.

Трябва да ни уведомите минимум 48 часа предварително. Да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина. Също така се заплаща и застраховка Денонощен автоасистанс за чужбина - 33 EUR до 15 дни, 53 EUR до 30 дни и Пълномощно за пътуване в чужбина - 10 EUR - еднократно за целият период.

За договори извън територията на България с продължителност до 7 дни има лимит на изминатите километри - 350 км/ден.

При привишаване на лимита се заплаща по 9 евро цента на изминат надлимитен километър.

Внимание: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове

Какво да направя при ПТП? Трябва ли да плащам нещо за това?

Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел.165 или тел.112 и да изискате съответните документи за настъпилото произшествие / протокол от КАТ-Пътна полиция.

Веднага да уведомите „Вал и Кар” Рент А Кар за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./

Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София когато инцидента е без вина на водача според протокола от КАТ.

Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките, удържа се целия депозит/excess и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети.

Има ли лимит на изминатите километри?
За територията на България няма лимит за изминатите километри за договори над 7 дни. До 7 дни лимита е 250 километра дневно Лимит на километрите при договорите за пътуване извън България със срок до 7 дни - 350 км/ден. За договори над 7 дни за пътуване в чужбина - няма лимит.
Доплащането за надлимитни километри е 0.1 евро за надлимитен километър.
Защо се взима депозит, при условие че автомобилите са застраховани?

Депозитът е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите.

Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем.

Депозитът се ползва за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие, примерно:

  • Изгаряне с цигара на седалката;
  • Нарушения във вътрешния интериор на автомобила;
  • Щети по гуми, джанти, тасове, челно стъкло;
  • Или долната част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др.
Какво е EXCESS и за какво служи?

EXCESS е сумата до която се простира Вашата отговорност по отношение на договора за наем на автомобил.

Това е първата сума която се заплаща при установяване на щета или кражба на автомобила (Вашето сомоучастие). Тази сума е различна в зависимост от категорията на наетия автомобил според тарифата на "Вал и Кар" Рент А Кар.

Вие може да ограничите сумата на Вашата отговорност до размера на депозита при заплащане на застраховките Super Cover for Damages и Super Theft Protection според тарифата на "Вал и Кар" Рент А Кар.

Как седи въпроса с горивото?

Автомобила винаги се предава на клиента зареден до горе. Клиента сам избира политиката за горивото.

Възможни са два вариянта:

  1. Колата се взима заредена до горе и се връща заредена до горе. Ако обаче се върне недозаредена, тя се зарежда заедно с клиента на бензиностанцията и се заплаща допълнителна такса "липсващо гориво" на стойност 10 евро /20 лева/. Много често уредите отчитащи гориво не дават коректни отчети, дори и при най -новите автомобили. Това се дължи на различни причини - лоши горива и допълнителни химии които се ползват, неправилно последно зареждане, ключ останал в таблото на автомобила и автомобила работи и др. непредвидими фактори. В тези случаи се извършва проверка на най - близката бензиностанция, но клиента не дължи таксата за липсващо гориво.

  2.  Колата се взима заредена до горе и се връща празна. В този случай горивото се заплаща предварително преди предаване на автомобила и само в брой. Автомобила трябва да се върне с гориво, което да даде възможност да се достигне най - близката бензиностанция за зареждане. Пари за гориво в края на договора не се възстановяват!!! Когато примерно клиент върне колата с 1/4 резервоар, той не трябва да претендира за сумата за 1/4. Длъжен е да си направи предварително разчета за горивото. Причините за това са различни, но най - важната причина са неточните уреди за количество гориво в резервоара. Те дават най-често само приблизителен отчет и визуализация за наличните количества. Необходимо е да се знае, че след алармиране чрез звуков или светлинен сигнал за наличие на гориво в РЕЗЕРВА, всеки автомобил може да измине около 50-70 километра извънградско шофиране максимум.
Какво е "еднопосочен наем" и защо трябва да плащам след като фирмата има офис и на 2-те места?

Еднопосочен наем е услугата "вземи тук - върни там".

Наемате автомобил от един град и го връщате в друг град. България е доста специфична страна за бизнеса с наемане на автомобили и ванове.

Търсенето и предлагането в различнте части на страната е много различно и доста сезонно. Поради тази причина ние, както и повечето колеги не можем да разполагаме с еднакви автомобили в различните точки обявени като локации за коли под наем.

По друг начин казано наличностите на автомобили са пропорционални на търсенето на услугата, а в определени области от страната някои категории коли изобщо нямат търсене или то е изключително занижено. Това означава, че определен тип кола наета в един град и върната в друг град може да чака месеци до следващ клиент който да я ползва.

Именно това налага тази такса в повечето случаи за разлика от някои европейски, американски и др. по-развити държави в които това е нормална практика многократно случваща се ежедневно.

Често задавани въпроси за коли под наем