Коли под наем (Rent a Car) в България: Често Задавани Въпорси

Рент а кар "Вал & Кар" София

Какви застраховки включва цената?
Всички задъжителни и допълнителни, които са възможни за територията на България. Пълен автоасистанс 24 / 7 за територията на България. Цената не включва следните застраховки:
  • Super Cover for Damages
  • Super Theft Protection

Тези застраховки ограничават Вашата отговорност (самоучастие/EXCESS) до размера на депозита.

Те са различни за различните категории автомобили, според тарифата на Вал и Кар Рент A Kар.

При неприемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "EXCESS" за съответната категория автомобили.

При приемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "DEPOSIT" за съответната категория автомобили.

Тези суми се освобождават, след изтичане на договора за наем на автомобил и неговото връщане, и след оглед от служител на компанията.

В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 50 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.

Трябва ли да плащам нещо допълнително към договорената цена?
Не.
Може ли да пътуваме в чужбина с Вашите автомобили?

Да, след направено запитване от Ваша страна.

Трябва да ни уведомите минимум 48 часа предварително. Да заплатите еднократна такса 20 Евро за пътуване в чужбина. Също така се заплаща и застраховка Денонощен автоасистанс за чужбина - 33 EUR до 15 дни, 53 EUR до 30 дни и Пълномощно за пътуване в чужбина - 10 EUR - еднократно за целият период.

За договори извън територията на България с продължителност до 7 дни има лимит на изминатите километри - 450 км/ден.

При привишаване на лимита се заплаща по 9 евро цента на изминат надлимитен километър.

Внимание: За определени държави се изискват допълнителни документи за преминаване през съответните граници и митнически пунктове

Какво да направя при ПТП? Трябва ли да плащам нещо за това?

Веднага да се свържете с Пътна полиция – тел.165 или тел.112 и да изискате съответните документи за настъпилото произшествие / протокол от КАТ-Пътна полиция.

Веднага да уведомите „Вал и Кар” Рент А Кар за настъпилата щета, като точно опишете събитието, Вашето състояние и състоянието на автомобила за да се преценят следващите действия / лекарска помощ, авто асистанс, транспортиране на автомобила и пътниците в него, най-близък сервиз за ремонт и други./

Полага Ви се замяна на автомобила в срок до 24 часа за територията на България и до 6 часа за територията на София когато инцидента е без вина на водача според протокола от КАТ.

Когато инцидента е по вина на водача не се полага заместващ автомобил. При употреба на дрога, алкохол или други упойващи вещества, включително лекарства, при които е забранено шофиране ремонта на автомобила е изцяло за сметка на наемателя – не важи нито една от застраховките, удържа се целия депозит/excess и се начислява глоба за пропуснати ползи и нанесени щети.

Има ли лимит на изминатите километри?
Не. Лимит на километрите има само при договорите за извън България с продължителност под 7 дни. Лимита е 450 км/ден
Защо се взима депозит, при условие че автомобилите са застраховани?

Депозитът е задължителен, защото получавате автомобил с напълно зареден резервоар с гориво и може да откажете да го заредите.

Също така е възможно по телефона да удължите договора с 1-2 дни и тогава би трябвало да имаме сума, от която да сторнираме този наем.

Депозитът се ползва за нанесени щети, които не са обект на застрахователно събитие, примерно:

  • Изгаряне с цигара на седалката;
  • Нарушения във вътрешния интериор на автомобила;
  • Щети по гуми, джанти, тасове, челно стъкло;
  • Или долната част на автомобила вследствие на некомпетентно шофиране и дупките по пътя и др.
Какво е EXCESS и за какво служи?

EXCESS е сумата до която се простира Вашата отговорност по отношение на договора за наем на автомобил.

Това е първата сума която се заплаща при установяване на щета или кражба на автомобила (Вашето сомоучастие). Тази сума е различна в зависимост от категорията на наетия автомобил според тарифата на "Вал и Кар" Рент А Кар.

Вие може да ограничите сумата на Вашата отговорност до размера на депозита при заплащане на застраховките Super Cover for Damages и Super Theft Protection според тарифата на "Вал и Кар" Рент А Кар.

Как седи въпроса с горивото?

Автомобила винаги се предава на клиента зареден до горе. Клиента сам избира политиката за горивото.

Възможни са два вариянта:

  1. Колата се взима заредена до горе и се връща заредена до горе. Ако обаче се върне недозаредена, тя се зарежда заедно с клиента на бензиностанцията и се заплаща допълнителна такса "липсващо гориво" на стойност 10 евро /20 лева/. Много често уредите отчитащи гориво не дават коректни отчети, дори и при най -новите автомобили. Това се дължи на различни причини - лоши горива и допълнителни химии които се ползват, неправилно последно зареждане, ключ останал в таблото на автомобила и автомобила работи и др. непредвидими фактори. В тези случаи се извършва проверка на най - близката бензиностанция, но клиента не дължи таксата за липсващо гориво.

  2.  Колата се взима заредена до горе и се връща празна. В този случай горивото се заплаща предварително преди предаване на автомобила и само в брой. Автомобила трябва да се върне с гориво, което да даде възможност да се достигне най - близката бензиностанция за зареждане. Пари за гориво в края на договора не се възстановяват!!! Когато примерно клиент върне колата с 1/4 резервоар, той не трябва да претендира за сумата за 1/4. Длъжен е да си направи предварително разчета за горивото. Причините за това са различни, но най - важната причина са неточните уреди за количество гориво в резервоара. Те дават най-често само приблизителен отчет и визуализация за наличните количества. Необходимо е да се знае, че след алармиране чрез звуков или светлинен сигнал за наличие на гориво в РЕЗЕРВА, всеки автомобил може да измине около 50-70 километра извънградско шофиране максимум.
Какво е "еднопосочен наем" и защо трябва да плащам след като фирмата има офис и на 2-те места?

Еднопосочен наем е услугата "вземи тук - върни там".

Наемате автомобил от един град и го връщате в друг град. България е доста специфична страна за бизнеса с наемане на автомобили и ванове.

Търсенето и предлагането в различнте части на страната е много различно и доста сезонно. Поради тази причина ние, както и повечето колеги не можем да разполагаме с еднакви автомобили в различните точки обявени като локации за коли под наем.

По друг начин казано наличностите на автомобили са пропорционални на търсенето на услугата, а в определени области от страната някои категории коли изобщо нямат търсене или то е изключително занижено. Това означава, че определен тип кола наета в един град и върната в друг град може да чака месеци до следващ клиент който да я ползва.

Именно това налага тази такса в повечето случаи за разлика от някои европейски, американски и др. по-развити държави в които това е нормална практика многократно случваща се ежедневно.