Коли под наем | Рент а Кар - Застраховки

Всички видове застраховки може да направите в офисите на Вал & Кар.
В офисите на коли под наем "Вал & Кар", можете да направите всички видове застраховки / гражданска отговорност, автокаско, застраховка на местата в автомобила, автоасистанс, имущeствени, здравни, трудови, лични застраховки и др. / при най - добри условия. Нашите компетентни консултанти ще Ви помогнат в избора на най-добрия и подходящ за Вас продукт.
Автомобилите от нашият автопарк, който отдаваме под наем, имат сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност с териториален обхват Република България и страните членки не ЕС.
Имат сключена застрахожка Автокаско, застраховка на местата в автомобила, презастраховка "Вал & Кар", денонощен Автоасистанс 24/7/365 с териториален обхват Република България. Разполагат също така с годишен винетен стикер, технически преглед и платен годишен данък. В документите който получавате има двустранен протокол за леки пътни проишествия. Необходимо е при неговото попълване да се свържете с пътна полоция, да обясните поишествието и да получите номер под който е заведено пътното проишествие. Този номер, трябва надлежно да бъде вписан на съответното място в двустранният протокол за ПТП. В противен случай, този документ е невалиден. При наличието на дребни инциденти, без участието на друго МПС е необходимо отново да информирате пътна полиция (КАТ) за настъпилото проишествие и в зависимост от големината на щетите, да изикате протокол за проишествието, служебна бележка от полицията или номер под който е заведено проишествието. Ако това не е направено, застрахователните компании не изплащат съответната щета и тя е изцяло за Ваша сметка.
В наемната цена не са включени следните застраховки:
- Super Cover for Damages
- Super Theft Protection
Тези застраховки ограничават Вашата отговорност (самоучастие/EXCESS) до размера на депозита.
Те са различни за различните категории автомобили, според тарифата на Вал & Кар Рент A Kар.
При неприемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "EXCESS" за съответната категория автомобили.
При приемане на тези застраховки, по Вашата кредитна карта или в брой се задържа сумата от графата "DEPOSIT" за съответната категория автомобили.
Тези суми се освобождават, след изтичане на договора за наем на автомобил и неговото връщане, и след оглед от служител на компанията.
В случай на ПТП се заплаща такса в размер на 50 € за покриване на административни и други разходи при завеждане и обслужване на щети, независимо от направените застраховки и отговорности на наемателя.

Цени за WTI
Застраховка за челно стъкло, гуми, джанти и тасове

Застраховка която освобождава от отговорност при спукване на челно стъкло, спукване на гума, нараняване на джанта или автомобилен тас.
Желателно е при възможност да се представят необходими документи за щетата.
Тъй като тези събития се случват обикновено по време на път, ако е наложително се извършва авариен ремонт на мястото на събитието или в близост, а при връщане на автомобила се възстановява сумата по ремонта. Преди извършване на подобен ремонт той задължително се съгласува със Вал и Кар Рент а кар. Не се възстановяват суми без предварително одобрение от фирмата. За подобни инциденти не се предвижда замяна на автомобил.
Важно: Цената е за един наемен ден!

....
ВАЖНО !!!
Всички видове застраховки са задължителни за наеми които включват месеците Юли, Август и Септември, както и за наеми за извън България - целогодишно.
....